Polityka prywatności

Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych- Polityka Prywatności

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy Państwo o naszej polityce prywatności.

W naszej Polityce Prywatności wyjaśniamy jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu i jak je przetwarzamy.

1. Administrator Danych

1a Administratorem Państwa danych osobowych jest Enjoy – Centrum Nauki Maria Wolska z siedzibą w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 4/37, 42-217 Częstochowa, adres e-mail: biuro@blackcattlumaczenia.pl, numer telefonu 887-452-771.

dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5591216319, REGON 369473020.

1b Na potrzeby lepszego odbioru dalszej części naszej Polityki Prywatności termin „Administrator” zastąpiony został określeniem „Enjoy – Centrum Nauki”.

2. Zbieranie i Przetwarzanie Danych Osobowych

2a Dane osobowe, które podajesz w formularzach kontaktowych i formularzach rezerwacji na stronie blackcattlumaczenia.pl podajesz dobrowolnie, lecz są one niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

2b Enjoy – Centrum Nauki zbiera dane osobowe klientów za pomocą formularzy na stronie internetowej blackcattlumaczenia.pl dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres IP komputera.

2c Dane kontaktowe wprowadzone w formularzach kontaktowych (telefon, adres e-mail) służą Enjoy – Centrum Nauki do mail-owego lub telefonicznego kontaktu z Klientem, który przesłał zapytanie ofertowe za pośrednictwem formularzy na stronie blackcattlumaczenia.pl.

2d Klient wprowadzając w formularzach na stronie blackcattlumaczenia.pl swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email jednoznacznie zezwala Enjoy – Centrum Nauki na bezpośredni kontakt telefoniczny lub mail-owy.pl w celu odpowiedzi na zapytanie ofertowe Klienta.

2e Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

2f Enjoy – Centrum Nauki nie udostępnia zebranych za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej blackcattlumaczenia.pl  żadnych danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

2g. Na stronie korzystamy z narzędzia Google Analytics, które śledzi ruch użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. Zebrane dane za pomocą Google Analytics wykorzystujemy do celów statystycznych i polepszenia naszej strony. Informacje uzyskane z narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na monitorowanie Twojej aktywności w witrynie, wyłącz w swojej przeglądarce obsługę JavaScript oraz usuń pliki cookies.

3. W jakim Celu Przetwarzamy Dane Osobowe

Dane osobowe wykorzystujemy do:

-Realizacji usług, wyceny zgłoszenia klienta lub do kontaktu (telefonicznego lub drogą mail-ową) z Klientem.

-Celów marketingowych – marketing usług znajdujących się w ofercie Enjoy – Centrum Nauki; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

-Wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdym momencie mogą Państwo cofnąć całkowicie lub częściowo udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez wysłanie oświadczenia w tej sprawie na adres mailowy: biuro@blackcattlumaczenia.Wypełnij
formularz wycenimy za darmo przesłany tekst